Ewelina Rajchert

  • Zawód: mgr fizjoterapii, certyfikowana terapeutka NDT Bobath
  • Doświadczenie: 8 lat
  • Adres: ul. Benedykta Polaka 4/7u, Wrocław
  • Email: kontakt@healthpointwroclaw.pl
  • Telefon: +48 534 240 913

Bio i doświadczenie zawodowe

Ewelina Rajchert jest fizjoterapeutką specjalizującą się w terapii pediatrycznej, zaangażowanym w kompleksową opiekę nad małymi pacjentami. Jej praca opiera się na holistycznym podejściu, w którym uwzględnia nie tylko aspekty fizyczne, ale także emocjonalne i psychospołeczne. Korzystając z koncepcji NDT Bobath, stara się tworzyć indywidualny plan terapeutyczny dla każdego dziecka, uwzględniając jego unikalne potrzeby i cele rozwojowe. Dodatkowo, jej praktyka obejmuje również integrację odruchów pierwotnych, która stanowi istotny element terapii pediatrycznej. Poprzez identyfikację i prace nad odruchami pierwotnymi, Ewelina stara się wspierać rozwój neurologiczny i funkcjonalny swoich pacjentów, pomagając im w osiągnięciu pełnego potencjału rozwojowego.

2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2022 2022
2020-2024 2020-2024

Ukończenie studiów magisterskich fizjoterapii na wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Ukończenie szkolenia w koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).

Ukończenie kursu Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath.

Ukończenie kursu Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber.

.

Ukończenie szkolenia Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii.

• Ukończenie szkolenia MNRI Terapia Neurotaktylna, MNRI Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych.

• Ukończenie szkolenia MNRI IPET Terapia Neurotaktylna, MNRI Terapia Neurostrukturalna.

• Ukończenie szkolenia MNRI Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i dynamicznych.

Ewelina specjalizuje się w:

Dyplomy i certyfikaty

Zapoznaj się z najważniejszymi osiągnięciami zawodowymi w karierze Marzeny: