Kinezjologia

Kinezjologia to forma medycyny manualnej ujmująca kwestie zdrowia i choroby w ramy triady zdrowia, którą można przedstawić w postaci trójkąta równobocznego. Ramiona owego trójkąta opisują kolejno sferę fizyczną (naszą anatomię), sferę chemiczną (metabolizm) oraz mentalną (myśli i emocje). Na owym trójkącie opisać możemy także okrąg, który symbolizował będzie środowisko zewnętrzne człowieka. Główną formą diagnostyki kinezjologicznej jest test mięśniowy, oceniający układ nerwowy pod kątem jego zdolności do prawidłowej aktywacji konkretnych struktur. Dzięki temu terapeuta ma możliwość precyzyjnej oceny układu ruchu, a także funkcjonalności narządów wewnętrznych, procesów metabolicznych oraz sfery psychoenergetycznej pacjenta. Ponadto testy kinezjologiczne umożliwiają diagnostykę zaburzeń i nietolerancji pokarmowych, a nawet traum wynikających z trudnych wydarzeń z przeszłości.

Kiedy wybrać tę formę terapii?

Jak wygląda wizyta w Health Point?

Wizytę rozpoczyna wywiad, który zwykle składa się z kilku części i pozwala terapeucie lepiej poznać Ciebie i środowisko, w którym na co dzień funkcjonujesz. Wśród pytań pojawią się takie, które będą nawiązywać do zgłaszanych przez Ciebie problemów, ale mogą się też pojawić pytania pozornie niezwiązane z dolegliwościami. To ważne, by możliwie kompleksowo poznać historię chorobową pacjenta, by nakreślić możliwe przyczyny, ale także w celu wykluczenia potencjalnych zagrożeń i przeciwwskazań do terapii. 

Kolejnym krokiem jest badanie oparte o wizualną ocenę pacjenta, badanie manualne, funkcjonalne i testy specjalne. Mówiąc prościej, terapeuta oceni jak kształtują się napięcia w Twoim ciele, gdzie zaznaczają się w największym stopniu, jak wpływają na zakresy ruchomości, czucie czy siłę mięśniową. 

Łącząc wnioski z wywiadu i badania pacjenta postawimy hipotezę diagnostyczną, czyli wstępne założenie z czego wynika Twój problem. Odnosząc się do owej hipotezy, podejmujemy próbę terapii. Jeśli okaże się skuteczna, zaplanujemy wspólnie kolejne kroki procesu terapii. Jeśli terapeuta uzna to za stosowne, możesz otrzymać zadanie domowe w formie indywidualnie dobranych ćwiczeń lub zalecenia w zakresie zmiany codziennych nawyków.

Wychodzimy z założenia, że świadomy pacjent to pacjent, który lepiej reaguje na terapię i chętniej angażuje się w jej przebieg, dlatego staramy się zawsze tłumaczyć, co robimy w trakcie wizyty i w jakim celu.

Specjaliści tej metody

Dawid Gut

Fizjoterapeuta z zamiłowaniem do neurofizjologii i kinezjologii stosowanej, który lubi wyzwania i wnikliwą diagnostykę złożonych problemów u swoich pacjentów.

Paulina Żytkowska

Fizjoterapeutka z ogromną pasją do kinezjologii, którą z sukcesem wykorzystuje w codziennej praktyce gabinetowej. Pomaga wielu pacjentom wyjść z bólu i innych ograniczeń powstałych na skutek urazów, przeciążeń czy zabiegów operacyjnych.