Badanie i elektrostymulacja nerwu błędnego

Diagnostyka Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN) bardzo często opiera się na subiektywnej ocenie stanu funkcjonalnego różnych obszarów ciała i zlokalizowanych na nim punktów referencyjnych. W celu obiektywizacji badania wykorzystuje się najbardziej rzetelne dostępne narzędzie pomiarowe – badanie EKG i określony na jego podstawie parametr HRV

HRV (Heart Rate Variability) – czyli zmienność rytmu zatokowego serca – jest wyznacznikiem stresu autonomicznego w organizmie. Innymi słowy, jeśli jest zaburzony, w organizmie dzieje się dysbalans, który w bezpośredni sposób przekłada się na Twoje zdrowie, samopoczucie, czy dolegliwości bólowe.

Podczas wizyty wykonuję badanie EKG na bazie którego wyznaczany zostaje parametr HRV i pozostałe parametry funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego. Następnie analizujemy wspólnie otrzymane wartości, korelujemy je z Twoim stylem życia, higieną snu, żywieniem, suplementacją, aktywnością, poziomem stresu itd. Dochodzimy do wniosków co może być przyczyną otrzymanego wyniku pomiaru. Następnie wykonuję terapię ukierunkowaną na poprawę funkcji AUN’u. Na koniec dobieramy parametry elektrostymulacji nerwu błędnego, którą zlecam do wykonywania w domu razem z innymi zaleceniami.

Liczne badania na przestrzeni ostatnich lat bezapelacyjnie wskazują na pozytywny wpływ wspomnianej elektrostymulacji nerwu błędnego na wiele funkcji organizmu. Są to między innymi:

– poprawa regeneracji organizmu
– poprawa jakości snu
– zmniejszenie nasileń epizodów depresyjnych i istotny wkład w przyspieszenie całego procesu terapii
– zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie
– istotna pomoc w terapii zaburzeń autoimmunologicznych
– poprawa jakości funkcjonowania organizmu
– wzrost poziomu skupienia

Wyniki pomiaru w formacie PDF wraz z zaleceniami odnośnie stymulacji i autoterapii pacjent otrzymuje na podanego przy rejestracji maila.

Ponadto będąc w procesie terapeutycznym, pomiędzy wizytami, pacjent znajduje się w stałym kontakcie z terapeutą, dzięki czemu wszelkie obserwacje i odczucia mogą być bezpośrednio konsultowane.

Koszt pierwszej wizyty z pełną diagnostyką i ustaleniem planu terapii: 500 zł

Koszt każdej kolejnej konsultacji kontrolnej: 200 zł

Liczba wizyt dobierana jest indywidualnie względem potrzeb pacjenta.

Kiedy wybrać tę formę terapii?

Specjaliści tej metody

Dawid Gut

Fizjoterapeuta z zamiłowaniem do neurofizjologii i kinezjologii stosowanej, który lubi wyzwania i wnikliwą diagnostykę złożonych problemów u swoich pacjentów.